REGINA INTERNATIONAL MIRACLE HƯNG YÊN

DỰ ÁN : REGINA INTERNATIONAL MIRACLE HƯNG YÊN

ĐỊA ĐIỂM : KCN PHỐ NỐI – HƯNG YÊN

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH REGINA INTERNATIONAL MIRACLE VIỆT NAM

QUY MÔ : 25.0000 M2 SƠN CHỐNG CHÁY KẾT CẤU

Leave Comments

0888 660 739
0972099758