Vữa chống cháy

  • + Vữa chống cháy Firetech - 03 : có thành phần gốc xi măng Portland tỷ trong thấp được thiết kế để chống cháy cho nội thất và ngoại thất trên bê tông và kim loại
    + Sản phẩm Vữa chống cháy Firetech - 03 có khả năng chống cháy trên các vật liệu có nguồn gốc từ: Hydrocacbon và Xenlulozo. Các lĩnh vực ứng dụng được đề xuất như: Ống thông gió, các nhà máy lọc dầu, hoa dầu, cơ sở dược phẩm y sinh,…
0888 660 739
0972099758